V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.09.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276421 315910 592331 22,5287 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 470710 485799 956509 36,3799 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223378 236038 459416 17,4734 17 5. 18
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102444 105089 207533 7,8933 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177880 185268 363148 13,8119 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 250119 259434 509553 19,3803 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 201052 205328 406380 15,4562 15 15
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199353 203057 402410 15,3052 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210585 210251 420836 16,0060 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132532 133827 266359 10,1307 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239567 235717 475284 18,0769 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86193 86201 172394 6,5568 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570234 2661919 5232153 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13111 13558 26669 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583345 2675477 5258822 200