V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.03.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276310 315819 592129 22,5242 22 5. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 470470 485503 955973 36,3646 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223028 235541 458569 17,4437 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102829 105554 208383 7,9267 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178303 185576 363879 13,8417 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 248933 258327 507260 19,2958 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 201783 206339 408122 15,5247 15 4. 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199356 202736 402092 15,2953 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210588 210581 421169 16,0210 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132428 133669 266097 10,1221 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239394 235735 475129 18,0736 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86362 86248 172610 6,5659 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569784 2661628 5231412 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13100 13516 26616 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582884 2675144 5258028 200