V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.10.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276442 315793 592235 22,5281 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 470665 485938 956603 36,3883 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223386 236002 459388 17,4747 17 5. 18
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102381 105037 207418 7,8900 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177745 185148 362893 13,8041 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 250276 259613 509889 19,3957 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 200926 205173 406099 15,4476 15 15
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199294 202973 402267 15,3019 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210543 210146 420689 16,0026 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132532 133796 266328 10,1308 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239559 235693 475252 18,0781 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86161 86227 172388 6,5574 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569910 2661539 5231449 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13115 13548 26663 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583025 2675087 5258112 200