V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.04.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276184 315584 591768 22,5100 22 5. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 470944 486069 957013 36,4034 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223035 235574 458609 17,4448 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102748 105504 208252 7,9216 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178303 185632 363935 13,8435 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 249041 258420 507461 19,3031 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 201621 206216 407837 15,5135 15 4. 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199303 202665 401968 15,2903 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210576 210522 421098 16,0179 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132395 133632 266027 10,1193 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239350 235726 475076 18,0712 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86294 86186 172480 6,5609 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569794 2661730 5231524 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13123 13552 26675 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582917 2675282 5258199 200