V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 28.02.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276438 316013 592451 22,5348 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 470289 485227 955516 36,3446 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223027 235578 458605 17,4437 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102888 105614 208502 7,9307 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178253 185576 363829 13,8388 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 248815 258274 507089 19,2879 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 201866 206485 408351 15,5323 15 5. 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199416 202815 402231 15,2995 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210622 210601 421223 16,0219 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132468 133737 266205 10,1255 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239428 235712 475140 18,0727 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86363 86292 172655 6,5672 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569873 2661924 5231797 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13093 13504 26597 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582966 2675428 5258394 200