V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.08.2021
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276131 315718 591849 22,5075 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 471054 486134 957188 36,4011 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 223219 235930 459149 17,4610 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 102500 105243 207743 7,9003 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178049 185461 363510 13,8240 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 249946 259382 509328 19,3693 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 201252 205560 406812 15,4707 15 5. 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199315 202899 402214 15,2958 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210689 210469 421158 16,0163 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 132516 133857 266373 10,1299 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239542 235638 475180 18,0707 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86224 86089 172313 6,5529 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570437 2662380 5232817 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13140 13610 26750 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583577 2675990 5259567 200