V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.09.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276918 316754 593672 22,5734 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 468972 483917 952889 36,2321 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222885 235528 458413 17,4304 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103255 105894 209149 7,9525 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175050 182397 357447 13,5913 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 247254 256809 504063 19,1662 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 209937 214326 424263 16,1319 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195774 199433 395207 15,0271 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210959 210972 421931 16,0432 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133716 135159 268875 10,2235 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239415 235482 474897 18,0572 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86518 86285 172803 6,5705 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570653 2662956 5233609 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13060 13476 26536 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583713 2676432 5260145 200