V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.09.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 275536 315147 590683 22,4462 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 467005 481979 948984 36,0619 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222691 235432 458123 17,4089 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104228 106879 211107 8,0221 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175630 183289 358919 13,6391 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245975 255518 501493 19,0570 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 212029 216676 428705 16,2910 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196962 200460 397422 15,1022 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211830 211791 423621 16,0978 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133847 135436 269283 10,2328 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239450 235632 475082 18,0533 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86750 86596 173346 6,5872 6 2. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571933 2664835 5236768 196 3 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13040 13452 26492 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584973 2678287 5263260 200