V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.09.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273612 313270 586882 22,2921 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 463371 478599 941970 35,7797 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222539 235271 457810 17,3894 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105197 107917 213114 8,0949 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176437 184198 360635 13,6983 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245013 254417 499430 18,9703 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 214421 219463 433884 16,4806 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198166 201660 399826 15,1869 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212552 212876 425428 16,1594 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134101 135805 269906 10,2521 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239714 235912 475626 18,0661 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87337 87204 174541 6,6297 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572460 2666592 5239052 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13029 13348 26377 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585489 2679940 5265429 200