V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.09.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 268401 307380 575781 21,8789 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 457545 473456 931001 35,3768 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221371 234668 456039 17,3289 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106847 109917 216764 8,2367 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177880 186384 364264 13,8415 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 242282 251956 494238 18,7804 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 218503 224163 442666 16,8207 16 3. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 200078 203696 403774 15,3429 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 214008 215011 429019 16,3021 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134315 136158 270473 10,2776 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240032 236628 476660 18,1124 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88422 87911 176333 6,7004 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569684 2667328 5237012 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12896 13211 26107 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582580 2680539 5263119 200