V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.10.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276919 316746 593665 22,5743 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 469295 484201 953496 36,2571 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222944 235566 458510 17,4350 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103184 105800 208984 7,9467 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 174998 182358 357356 13,5886 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 247354 256871 504225 19,1733 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 209726 214056 423782 16,1145 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195746 199414 395160 15,0261 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210867 210837 421704 16,0354 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133681 135105 268786 10,2207 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239421 235540 474961 18,0606 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86458 86249 172707 6,5672 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570593 2662743 5233336 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13066 13462 26528 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583659 2676205 5259864 200