V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.10.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 275683 315226 590909 22,4576 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 467254 482343 949597 36,0896 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222600 235392 457992 17,4060 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104125 106757 210882 8,0146 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175590 183178 358768 13,6350 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246009 255581 501590 19,0630 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 211787 216493 428280 16,2768 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196850 200399 397249 15,0975 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211753 211709 423462 16,0937 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133793 135377 269170 10,2298 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239409 235519 474928 18,0497 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86718 86574 173292 6,5860 6 2. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571571 2664548 5236119 196 3 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13025 13446 26471 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584596 2677994 5262590 200