V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.10.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273692 313330 587022 22,2998 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 463662 478857 942519 35,8044 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222551 235290 457841 17,3924 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105078 107820 212898 8,0875 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176330 184109 360439 13,6923 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245100 254446 499546 18,9767 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 214241 219212 433453 16,4660 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198089 201595 399684 15,1832 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212510 212759 425269 16,1551 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134014 135718 269732 10,2465 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239665 235923 475588 18,0666 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87321 87182 174503 6,6290 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572253 2666241 5238494 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13017 13326 26343 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585270 2679567 5264837 200