V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.10.2017
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 271242 310845 582087 22,1074 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 460789 476419 937208 35,5947 35 5. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222324 235228 457552 17,3776 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106059 108915 214974 8,1646 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177222 185159 362381 13,7630 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 243683 253078 496761 18,8667 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 216570 222132 438702 16,6617 16 3. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198891 202454 401345 15,2429 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213209 213900 427109 16,2214 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134119 135930 270049 10,2563 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239904 236313 476217 18,0865 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87806 87462 175268 6,6566 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571818 2667835 5239653 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12996 13282 26278 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584814 2681117 5265931 200