V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.10.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 268456 307451 575907 21,8843 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 457712 473443 931155 35,3836 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221416 234687 456103 17,3317 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106804 109848 216652 8,2327 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177846 186349 364195 13,8393 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 242366 252083 494449 18,7889 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 218424 224140 442564 16,8173 16 3. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 200013 203623 403636 15,3380 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213933 214897 428830 16,2954 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134289 136146 270435 10,2764 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240007 236610 476617 18,1113 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88427 87908 176335 6,7006 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569693 2667185 5236878 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12872 13203 26075 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582565 2680388 5262953 200