V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.11.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276847 316647 593494 22,5703 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 469409 484279 953688 36,2683 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222979 235520 458499 17,4365 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103136 105780 208916 7,9449 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175053 182431 357484 13,5949 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 247481 256957 504438 19,1835 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 209525 213843 423368 16,1005 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195678 199374 395052 15,0236 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210798 210749 421547 16,0312 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133645 135064 268709 10,2188 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239329 235559 474888 18,0597 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86433 86255 172688 6,5672 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570313 2662458 5232771 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13062 13472 26534 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583375 2675930 5259305 200