V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.11.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 275841 315368 591209 22,4688 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 467519 482658 950177 36,1114 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222596 235392 457988 17,4058 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104038 106693 210731 8,0088 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175571 183128 358699 13,6323 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246062 255608 501670 19,0659 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 211576 216261 427837 16,2599 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196774 200292 397066 15,0904 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211700 211651 423351 16,0894 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133782 135306 269088 10,2266 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239492 235559 475051 18,0543 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86684 86604 173288 6,5858 6 2. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571635 2664520 5236155 196 3 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13021 13438 26459 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584656 2677958 5262614 200