V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.11.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273818 313223 587041 22,3026 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 463938 479227 943165 35,8323 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222537 235290 457827 17,3935 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105005 107744 212749 8,0826 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176282 184008 360290 13,6879 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245170 254415 499585 18,9800 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 214059 218994 433053 16,4523 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197949 201494 399443 15,1754 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212444 212694 425138 16,1516 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133989 135689 269678 10,2454 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239627 235876 475503 18,0651 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87326 87204 174530 6,6306 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572144 2665858 5238002 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13016 13338 26354 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585160 2679196 5264356 200