V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.11.2017
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 271491 310973 582464 22,1214 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 461052 476593 937645 35,6108 35 5. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222305 235215 457520 17,3761 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105962 108844 214806 8,1581 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177205 185107 362312 13,7602 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 243667 253102 496769 18,8668 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 216366 221998 438364 16,6486 16 4. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198866 202378 401244 15,2388 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213153 213863 427016 16,2176 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134132 135899 270031 10,2555 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239931 236320 476251 18,0875 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87801 87503 175304 6,6578 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571931 2667795 5239726 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12996 13280 26276 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584927 2681075 5266002 200