V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.11.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 268541 307435 575976 21,8881 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 457999 473692 931691 35,4059 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221406 234641 456047 17,3306 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106743 109766 216509 8,2277 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177822 186275 364097 13,8363 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 242401 252072 494473 18,7908 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 218256 224020 442276 16,8073 16 3. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199880 203518 403398 15,3298 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213866 214851 428717 16,2920 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134255 136124 270379 10,2749 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240056 236654 476710 18,1158 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88418 87895 176313 6,7002 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569643 2666943 5236586 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12874 13189 26063 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582517 2680132 5262649 200