V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.03.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276577 315781 592358 22,5205 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 468569 483648 952217 36,2017 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222466 235158 457624 17,3981 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103717 106419 210136 7,9890 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175439 182853 358292 13,6216 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246222 255784 502006 19,0854 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 210807 215558 426365 16,2097 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196199 199729 395928 15,0525 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211348 211315 422663 16,0689 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133596 135059 268655 10,2138 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239333 235552 474885 18,0543 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86686 86492 173178 6,5839 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570959 2663348 5234307 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13022 13466 26488 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583981 2676814 5260795 200