V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.03.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273969 313467 587436 22,3279 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 465449 480477 945926 35,9538 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222480 235126 457606 17,3931 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104669 107407 212076 8,0608 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176011 183596 359607 13,6683 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245259 254589 499848 18,9987 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 213140 218249 431389 16,3967 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197502 200864 398366 15,1415 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212216 212337 424553 16,1368 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133755 135381 269136 10,2296 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239546 235886 475432 18,0707 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87176 87035 174211 6,6216 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571172 2664414 5235586 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13036 13400 26436 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584208 2677814 5262022 200