V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.03.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 272487 311597 584084 22,1884 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 461922 477583 939505 35,6902 35 3. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222241 234966 457207 17,3685 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105684 108515 214199 8,1370 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176960 184819 361779 13,7433 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 243984 253215 497199 18,8877 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 215523 221275 436798 16,5932 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198459 201825 400284 15,2061 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212911 213552 426463 16,2006 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134042 135621 269663 10,2440 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239893 236323 476216 18,0906 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87585 87462 175047 6,6497 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571691 2666753 5238444 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13010 13303 26313 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584701 2680056 5264757 200