V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.03.2017
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 269297 308167 577464 21,9524 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 458808 474459 933267 35,4783 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221424 234453 455877 17,3302 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106389 109415 215804 8,2038 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177522 185911 363433 13,8159 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 242674 252117 494791 18,8095 18 3. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 217662 223384 441046 16,7664 16 4. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199381 202925 402306 15,2937 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213619 214540 428159 16,2765 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134064 135865 269929 10,2614 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240001 236579 476580 18,1172 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88265 87823 176088 6,6940 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569106 2665638 5234744 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12933 13230 26163 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582039 2678868 5260907 200