V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.03.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 266677 305503 572180 21,7575 21 3. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 456019 472206 928225 35,2964 35 35
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221221 234285 455506 17,3209 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 107269 110384 217653 8,2764 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178312 186986 365298 13,8907 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 241325 250893 492218 18,7169 18 5. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 219409 225420 444829 16,9149 16 1. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 200237 203899 404136 15,3675 15 6. 16
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 214185 215338 429523 16,3329 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134020 136064 270084 10,2701 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240097 236713 476810 18,1310 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88705 88127 176832 6,7241 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2567476 2665818 5233294 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12923 13169 26092 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2580399 2678987 5259386 200