V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.05.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276323 315640 591963 22,5140 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 468853 484042 952895 36,2414 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222490 235053 457543 17,4017 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103586 106341 209927 7,9841 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175380 182693 358073 13,6185 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246332 255849 502181 19,0994 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 210547 215296 425843 16,1960 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195967 199436 395403 15,0383 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211201 211179 422380 16,0643 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133461 134900 268361 10,2065 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239212 235577 474789 18,0576 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86613 86334 172947 6,5776 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569965 2662340 5232305 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13042 13484 26526 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583007 2675824 5258831 200