V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.05.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 274583 313985 588568 22,3727 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 466323 481180 947503 36,0167 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222450 234975 457425 17,3877 17 3. 18
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104598 107320 211918 8,0554 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176011 183642 359653 13,6712 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245219 254666 499885 19,0017 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 212703 217906 430609 16,3684 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197279 200481 397760 15,1197 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212029 212273 424302 16,1286 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133570 135115 268685 10,2133 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239357 235854 475211 18,0638 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86937 86700 173637 6,6003 6 2. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571059 2664097 5235156 196 3 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13049 13437 26486 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584108 2677534 5261642 200