V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.05.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273101 312371 585472 22,2437 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 462641 478254 940895 35,7472 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222283 234801 457084 17,3659 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105586 108366 213952 8,1286 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176777 184680 361457 13,7327 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 244136 253431 497567 18,9039 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 215107 220778 435885 16,5605 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198169 201437 399606 15,1821 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212714 213337 426051 16,1868 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133869 135436 269305 10,2316 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239798 236191 475989 18,0841 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87398 87167 174565 6,6322 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571579 2666249 5237828 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13013 13330 26343 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584592 2679579 5264171 200