V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.05.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 267300 305994 573294 21,7957 21 3. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 457111 473112 930223 35,3656 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221165 234203 455368 17,3123 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 107171 110371 217542 8,2706 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178292 186895 365187 13,8838 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 241420 251114 492534 18,7253 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 219008 225135 444143 16,8856 16 1. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 200085 203618 403703 15,3481 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 214081 215271 429352 16,3232 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133859 135860 269719 10,2542 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239996 236737 476733 18,1246 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88588 87916 176504 6,7104 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2568076 2666226 5234302 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12918 13188 26106 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2580994 2679414 5260408 200