V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.06.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276345 315695 592040 22,5158 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 469223 484434 953657 36,2685 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222512 235063 457575 17,4020 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103539 106300 209839 7,9803 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175377 182775 358152 13,6208 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246484 255943 502427 19,1078 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 210358 215176 425534 16,1834 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195842 199239 395081 15,0253 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211191 211149 422340 16,0620 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133419 134834 268253 10,2019 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239252 235561 474813 18,0576 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86577 86283 172860 6,5740 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570119 2662452 5232571 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13062 13510 26572 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583181 2675962 5259143 200