V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.06.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 274878 314330 589208 22,3944 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 466801 481716 948517 36,0508 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222529 234999 457528 17,3895 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104552 107306 211858 8,0522 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176011 183672 359683 13,6707 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245203 254645 499848 18,9980 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 212551 217703 430254 16,3529 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197186 200308 397494 15,1078 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211996 212224 424220 16,1235 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133471 135014 268485 10,2044 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239343 235827 475170 18,0600 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86893 86632 173525 6,5952 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571414 2664376 5235790 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13074 13453 26527 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584488 2677829 5262317 200