V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.06.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273424 312818 586242 22,2696 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 463026 478500 941526 35,7659 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222364 234831 457195 17,3675 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105527 108321 213848 8,1234 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176764 184660 361424 13,7294 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 244252 253559 497811 18,9104 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 214941 220669 435610 16,5476 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198121 201264 399385 15,1715 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212700 213293 425993 16,1822 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133806 135451 269257 10,2283 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239782 236103 475885 18,0775 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87348 87083 174431 6,6261 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572055 2666552 5238607 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13046 13374 26420 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585101 2679926 5265027 200