V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 30.06.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 267762 306547 574309 21,8305 21 3. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 457392 473372 930764 35,3800 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221183 234178 455361 17,3091 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 107123 110327 217450 8,2656 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178284 186900 365184 13,8813 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 241543 251279 492822 18,7330 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 218917 224989 443906 16,8736 16 2. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199999 203506 403505 15,3379 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 214075 215255 429330 16,3196 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133810 135786 269596 10,2478 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239949 236704 476653 18,1184 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88505 87822 176327 6,7025 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2568542 2666665 5235207 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12945 13225 26170 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2581487 2679890 5261377 200