V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.07.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276510 316022 592532 22,5330 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 469344 484457 953801 36,2714 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222679 235175 457854 17,4114 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103484 106237 209721 7,9753 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175338 182772 358110 13,6183 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246665 256187 502852 19,1226 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 210187 214969 425156 16,1679 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195775 199168 394943 15,0190 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211075 211122 422197 16,0554 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133406 134840 268246 10,2009 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239251 235546 474797 18,0557 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86528 86202 172730 6,5686 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570242 2662697 5232939 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13078 13526 26604 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583320 2676223 5259543 200