V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.07.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 275088 314597 589685 22,4091 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 467234 482205 949439 36,0804 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222590 235014 457604 17,3897 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104455 107194 211649 8,0430 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175961 183694 359655 13,6675 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245376 254873 500249 19,0103 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 212370 217509 429879 16,3361 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196969 200149 397118 15,0912 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211940 212153 424093 16,1163 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133586 135073 268659 10,2095 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239323 235852 475175 18,0575 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86851 86534 173385 6,5889 6 2. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571743 2664847 5236590 196 3 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13063 13479 26542 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584806 2678326 5263132 200