V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.07.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273406 312847 586253 22,2664 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 463686 479101 942787 35,8079 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222419 234924 457343 17,3703 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105500 108283 213783 8,1196 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176760 184662 361422 13,7271 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 244425 253760 498185 18,9215 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 214807 220412 435219 16,5300 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198156 201261 399417 15,1702 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212669 213235 425904 16,1762 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133682 135326 269008 10,2171 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239729 236083 475812 18,0717 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87298 87041 174339 6,6215 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572537 2666935 5239472 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13060 13382 26442 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585597 2680317 5265914 200