V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.07.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 267759 306469 574228 21,8230 21 3. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 457986 473923 931909 35,4164 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221247 234300 455547 17,3127 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 107087 110275 217362 8,2606 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 178227 186878 365105 13,8755 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 241741 251509 493250 18,7455 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 218838 224882 443720 16,8632 16 2. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199933 203449 403382 15,3302 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 214110 215271 429381 16,3182 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133834 135770 269604 10,2460 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239895 236663 476558 18,1112 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88452 87760 176212 6,6968 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569109 2667149 5236258 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12950 13243 26193 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582059 2680392 5262451 200