V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.01.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276427 315785 592212 22,5136 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 467906 483070 950976 36,1525 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222414 235186 457600 17,3962 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103831 106522 210353 7,9968 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175471 182948 358419 13,6257 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246111 255678 501789 19,0761 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 211127 215904 427031 16,2341 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196463 199942 396405 15,0698 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211482 211457 422939 16,0785 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133649 135153 268802 10,2188 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239360 235514 474874 18,0529 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86676 86526 173202 6,5844 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570917 2663685 5234602 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13025 13432 26457 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583942 2677117 5261059 200