V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.01.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273986 313352 587338 22,3197 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 464671 479898 944569 35,8950 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222439 235180 457619 17,3902 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104807 107561 212368 8,0703 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176209 183829 360038 13,6819 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245216 254563 499779 18,9923 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 213526 218584 432110 16,4208 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197675 201093 398768 15,1537 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212330 212511 424841 16,1445 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133873 135490 269363 10,2361 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239576 235905 475481 18,0689 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87248 87113 174361 6,6259 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571556 2665079 5236635 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13039 13365 26404 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584595 2678444 5263039 200