V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.01.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 272069 311235 583304 22,1540 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 461550 477199 938749 35,6539 35 4. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222358 235177 457535 17,3773 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105798 108690 214488 8,1463 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177084 184931 362015 13,7494 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 243831 253158 496989 18,8757 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 216017 221654 437671 16,6228 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198646 202090 400736 15,2200 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213036 213711 426747 16,2079 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134085 135785 269870 10,2497 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239931 236326 476257 18,0883 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87685 87516 175201 6,6541 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572090 2667472 5239562 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13002 13309 26311 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585092 2680781 5265873 200