V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.01.2017
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 268926 307653 576579 21,9181 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 458453 474177 932630 35,4530 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221356 234498 455854 17,3288 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106518 109576 216094 8,2146 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177672 186072 363744 13,8273 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 242494 252031 494525 18,7989 18 3. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 217864 223679 441543 16,7848 16 4. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199614 203177 402791 15,3117 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213718 214672 428390 16,2848 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134143 135959 270102 10,2676 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239975 236504 476479 18,1129 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88314 87860 176174 6,6970 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569047 2665858 5234905 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12912 13224 26136 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2581959 2679082 5261041 200