V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 29.02.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276545 315937 592482 22,5251 22 4. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 468229 483388 951617 36,1789 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222408 235129 457537 17,3948 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103790 106462 210252 7,9934 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175422 182804 358226 13,6191 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246182 255709 501891 19,0810 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 210933 215710 426643 16,2202 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196320 199840 396160 15,0613 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211399 211347 422746 16,0721 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133599 135066 268665 10,2142 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239358 235551 474909 18,0552 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86666 86520 173186 6,5842 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570851 2663463 5234314 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13012 13440 26452 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583863 2676903 5260766 200