V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 28.02.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273923 313340 587263 22,3202 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 465052 480171 945223 35,9252 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222434 235136 457570 17,3909 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104724 107492 212216 8,0657 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176110 183699 359809 13,6753 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245235 254618 499853 18,9980 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 213357 218403 431760 16,4099 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197587 200969 398556 15,1479 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212238 212408 424646 16,1395 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133770 135427 269197 10,2314 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239592 235883 475475 18,0714 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87202 87083 174285 6,6240 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571224 2664629 5235853 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13044 13381 26425 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584268 2678010 5262278 200