V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 28.02.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 272245 311345 583590 22,1667 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 461746 477390 939136 35,6716 35 3. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222300 235048 457348 17,3716 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105748 108652 214400 8,1436 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177051 184880 361931 13,7473 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 243976 253205 497181 18,8846 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 215734 221483 437217 16,6070 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198594 201973 400567 15,2149 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212975 213639 426614 16,2042 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134065 135705 269770 10,2467 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239915 236321 476236 18,0890 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87648 87486 175134 6,6521 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571997 2667127 5239124 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13005 13297 26302 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585002 2680424 5265426 200