V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 28.02.2017
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 269027 307868 576895 21,9314 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 458574 474201 932775 35,4606 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221381 234460 455841 17,3293 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106478 109517 215995 8,2113 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177594 186007 363601 13,8227 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 242584 252091 494675 18,8057 18 3. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 217756 223475 441231 16,7739 16 4. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199524 203093 402617 15,3060 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213657 214609 428266 16,2810 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134099 135915 270014 10,2649 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239997 236570 476567 18,1173 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88296 87825 176121 6,6954 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2568967 2665631 5234598 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12929 13232 26161 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2581896 2678863 5260759 200