V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.12.2020
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276862 316516 593378 22,5684 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 469695 484566 954261 36,2942 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222965 235513 458478 17,4376 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103034 105719 208753 7,9396 7 1. 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175046 182410 357456 13,5954 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 247490 256981 504471 19,1869 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 209306 213631 422937 16,0859 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 195573 199277 394850 15,0176 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 210705 210690 421395 16,0272 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133538 134961 268499 10,2120 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239375 235649 475024 18,0669 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86415 86266 172681 6,5677 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2570004 2662179 5232183 195 4 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13062 13492 26554 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2583066 2675671 5258737 200