V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.12.2019
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 276203 315562 591765 22,4924 22 3. 23
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 467751 482851 950602 36,1314 36 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222558 235353 457911 17,4047 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 103947 106649 210596 8,0045 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 175506 183065 358571 13,6289 13 1. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 246069 255605 501674 19,0681 19 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 211326 216048 427374 16,2440 16 16
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 196556 200092 396648 15,0761 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 211613 211546 423159 16,0838 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133717 135242 268959 10,2228 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239497 235579 475076 18,0571 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 86681 86585 173266 6,5856 6 2. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2571424 2664177 5235601 196 3 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13031 13436 26467 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2584455 2677613 5262068 200