V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.12.2018
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 273978 313343 587321 22,3141 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 464228 479505 943733 35,8553 35 2. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222514 235249 457763 17,3918 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 104938 107719 212657 8,0794 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 176269 183912 360181 13,6843 13 3. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 245205 254517 499722 18,9859 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 213800 218806 432606 16,4360 16 5. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 197824 201321 399145 15,1647 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 212393 212625 425018 16,1477 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 133953 135625 269578 10,2420 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 239627 235921 475548 18,0675 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87310 87217 174527 6,6308 6 4. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572039 2665760 5237799 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13035 13357 26392 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585074 2679117 5264191 200