V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.12.2017
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 271748 311004 582752 22,1303 22 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 461348 476910 938258 35,6309 35 5. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 222356 235185 457541 17,3754 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 105904 108772 214676 8,1524 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177187 185099 362286 13,7580 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 243784 253231 497015 18,8744 18 1. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 216230 221848 438078 16,6363 16 4. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 198720 202252 400972 15,2271 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213089 213786 426875 16,2108 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134130 135894 270024 10,2543 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240017 236386 476403 18,0917 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 87784 87534 175318 6,6578 6 3. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2572297 2667901 5240198 194 5 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13000 13306 26306 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2585297 2681207 5266504 200