V�EST�TIETOJ�RJESTELM�REKISTERITILANNE 31.12.2016
BEFOLKNINGSDATASYSTEMETSITUATIONEN I REGISTRET DEN

KANSANEDUSTAJIEN PAIKKOJEN JAKO VAALIPIIRIEN KESKEN
F�RDELNINGEN AV RIKSDAGSMANDATEN MELLAN VALKRETSARNA

VAALIPIIRIMIEHI�NAISIAYHTEENS�VERTAUSLUKUKOK. LUKULIS�P.PAIKKALUKU
VALKRETSENM�NKVINNORTILLSAMMANSF�RDELNINGSTALHELTALTILL�GGSPLPLATSANTAL
01 Helsingin vaalipiiri 268699 307500 576199 21,8987 21 1. 22
01 Helsingfors valkrets
02 Uudenmaan vaalipiiri 458187 473872 932059 35,4233 35 6. 36
02 Nylands valkrets
03 Varsinais-Suomen vaalipiiri 221409 234586 455995 17,3302 17 17
03 Egentliga Finlands valkrets
04 Satakunnan vaalipiiri 106661 109700 216361 8,2228 8 8
04 Satakunta valkrets
06 H�meen vaalipiiri 177770 186240 364010 13,8343 13 2. 14
06 Tavastlands valkrets
07 Pirkanmaan vaalipiiri 242422 252104 494526 18,7946 18 4. 19
07 Birkalands valkrets
08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 218051 223873 441924 16,7955 16 3. 17
08 Syd�stra Finlands valkrets
09 Savo-Karjalan vaalipiiri 199790 203360 403150 15,3218 15 15
09 Savolax-Karelens valkrets
10 Vaasan vaalipiiri 213837 214788 428625 16,2900 16 16
10 Vasa valkrets
11 Keski-Suomen vaalipiiri 134212 136072 270284 10,2722 10 10
11 Mellersta Finlands valkrets
12 Oulun vaalipiiri 240050 236599 476649 18,1152 18 18
12 Ule�borgs valkrets
13 Lapin vaalipiiri 88384 87925 176309 6,7007 6 5. 7
13 Lapplands valkrets

YHTEENS� - TILLSAMMANS 2569472 2666619 5236091 193 6 199

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 12896 13215 26111 1 1
05 Landskapet �lands valkrets

KOKO MAA YHTEENS� - HELA RIKET TILLSAMMANS 2582368 2679834 5262202 200